به شرکت
بخار گستر
البرز
خوش آمدید
بخار گستر البرز ۷ سال پیاپی نشان تولید کننده برتر سال را از سازمان صنایع و معادن دریافت کرده است.

ساخت

ساخت دیگ بخار

ساخت

ساخت دیگ بخار، روغن داغ آبگرم و مخازن تحت فشار

بخار گستر البرز با بهره‌گیری از کارکنان حرفه‌ای آمادگی ساخت انواع دیگ بخار، روغن داغ، آبگرم و مخازن تحت فشار را دارد.